Fasadarbete skola
Aspstrand Fasad & Bygg AB i samarbete med Erlandsson Bygg AB
Fasadarbete skola
Kyrkskolan, Söderbärke
Fasaden är putsad med Sto Classic bruk. Avfärgad med StoLotusan 1,5mm kornstorlek.
Noggrannhet ger bra resultat.
Fasadrenovering
Kyrkskolan i Söderbärke.

Categories:

Comments are closed