Nät används för att motverka sprickbildning i putsen.
Kanitz
Färdig putsad vägg.
putsvägg
Puts inomhus

Categories:

Comments are closed