Aspstrand Fasad och Bygg renoverar allt från kultur fasader till radhus.

Vi har många års erfarenhet och yrkeskunnande inom alla typer av fasader: tegel, puts, kultur och tilläggsisolering. Vi genomför: renoveringar, lappar, lagar och skapar från grunden. Men givetvis också vad du som beställare har för mål med renoveringen, t.ex. val av struktur och ytputs. Allt gör vi med mycket känsla och respekt för fasaden eller murverket.

Är du i behov av en erfaren murare?
Vi är duktiga på vårt område inom tegel,puts, kultur och tilläggsisolering..
Murare Borlänge